Bloghttp://jasan.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskME vo futbale alebo koniec sveta je naozaj blízko (jasan)     Ako som sa tak v týchto letných víkendových dňoch túlal ulicami nášho mesta, dostal som sa k podchodu pod Hodžovým námestím. Tam som natrafil na jednu z členiek Svedkov Jehovových predávajúcu  Strážnu vežu. Staršia žena odriekavala monotónnym hlasom, pripomínajúcim pokazenú gramofónovú platňu: "Sledujte znamenia, koniec sveta je blízko, sledujte znamenia... ."Wed, 27 Jun 2012 15:51:58 +0200https://jasan.blog.sme.sk/c/302126/ME-vo-futbale-alebo-koniec-sveta-je-naozaj-blizko.html?ref=rssO čom “ekológovia” nehovoria alebo náklady kjótskeho protokolu. (jasan)         Globálne otepľovanie resp. globálna zmena klímy je téma, ktorá neustále vyvoláva emócie a vášnivé polemiky. A nečudo, veď závažnosť problému dáva na to všetky predpoklady. S globálnym otepľovaním je neodmysliteľné spojený Kjótsky protokol ako nástroj slúžiaci na zmiernenie negatívnych následkov zmien klímy. Kjótsky protokol zaväzuje štáty, ktoré ho ratifikovali znížiť emisie skleníkových plynov v rokoch 2008 –2012 o 5.2.% pod úroveň roku 1990. To ma mať za následok zníženie CO2 v atmosfére, spomalenie rastu priemerných teplôt a zníženie negatívnych globálnych zmien klímy.Wed, 11 Jan 2006 16:29:17 +0100https://jasan.blog.sme.sk/c/32023/O-com-ekologovia-nehovoria-alebo-naklady-kjotskeho-protokolu.html?ref=rssBudúcnosť plynárenstva v EU . (jasan)      Smernica 2003/55 EC ( smernica o zrýchlenom zavádzaní pravidiel vnútorného trhu s plynom) bola prijatá v roku 2003  zo zámerom liberalizovať trh. Táto liberalizácia sa opiera o niekoľko zásad. Prvou zásadou je zrušenie monopolu národných dodávateľov plynu v rámci EU. Od 1.7.2004 si môžu všetky kategórie odberateľov ( okrem domácnosti ) zvoliť dodávateľa plynu. Odberatelia domácnosti budú mať toto právo od 1.7.2007. (Pozn. Pre obe udalosti môžu byť udelené výnimky). Druhou významnou zásadou na ktorej leží ťažisko tejto smernice je právne oddelenie podnikateľských činnosti, alebo inak zákaz vertikálnej integrácie. Medzi základné činnosti na trhu s plynom patria ťažba, preprava a distribúcia. V prípade Slovenska ide o oddelenie tranzitnej prepravy a distribúcie konečným spotrebiteľom. Wed, 14 Dec 2005 09:44:32 +0100https://jasan.blog.sme.sk/c/29097/Buducnost-plynarenstva-v-EU.html?ref=rss„Zdroje, nie nákladová položka.“ P.F.Drucker (jasan)        Pred pár dňami sme boli svedkami smrti P.F.Druckera jedného z najväčších teoretikov moderného manažmentu. Jeho práce výrazne ovplyvnili manažment vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Po jeho smrti sa objavilo množstvo článkov, komentárov, odborných statí, ktoré sa pokúsili zhodnotiť, zhrnúť či skôr len priblížiť čitateľom jeho prácu. Práca P.F.Druckera je naozaj rozsiahla a je ťažké vypichnúť jednu zásadu, ktorú by sme mohli považovať za rozhodujúcu. Pokiaľ to urobíme, tak ako to urobím ja v tomto článku, musíme mať na pamäti komplexnosť jeho diela a že dôvody pre ktoré sa budem venovať len tejto zásade, vyplývajú z nedostatku priestoru (a môjho času :-) ).Wed, 30 Nov 2005 14:02:50 +0100https://jasan.blog.sme.sk/c/27657/Zdroje-nie-nakladova-polozka-PFDrucker.html?ref=rss